Ontrack easy recovery seguimos recuperando archivos borrados de un disco duro o memoria.